Zasady obliczania wartości końcowych

Każdy produkt na rynku finansowym posiada zawsze dwie ceny dla każdego aktywa. Pierwszą z nich jest cena, która oznacza wartość dla kupującego, cenę oferowaną (Bid). Druga to cena sprzedaży, czyli cena, za którą ktoś jest skłonny sprzedać dane aktywo (Ask).
Obie te ceny są wyświetlone na naszej platformie tuż pod wykresem kursu danego aktywa.

Ceny otwarcia i zamknięcia dla par walutowych, towarów i akcji są obliczane według poniższego wzoru, w oparciu o dane z agencji Thomson-Reuters.

cena otwarcia lub cena zamknięcia= (Ask + Bid) / 2

Cena Bid: Ostatnia znana cena dla otwarcia lub zamknięcia opcji, według której zgodnie z Leverate, może być sprzedane podlegające aktywo.

Cena Ask: Ostatnia znana cena dla otwarcia lub zamknięcia opcji, według której zgodnie z Leverate, może być kupione podlegające aktywo.

Indeks giełdowy nie może podlegać bezpośredniemu zakupowi lub sprzedaży przez inwestora, poniewż składa się z większej liczby podlegających mu aktywów. W tym wypadku, cena otwarcia lub zamknięcia jest obliczana na podstawie podlegających temu indeksowi aktywów, uwzględnianych przez indeks.

eXbino uprościło zasady wyświetlania cen, dzięki czemu wyświetlana jest średnia cena na naszej platformie. Obliczana jest na podstawie następującego wzoru:

Średnia cena = (Bid + Ask) / 2

Oddzielne zasady dotyczą opcji One Touch

Opcje One-Touch, o tygodniowym czasie trwania, mogą być otwierane tylko poza normalnymi godzinami inwestycji oraz w weekendy. Obejmuje to okres czasu między sobotą o godzinie 13:00 (GMT+1), a niedzielą o godzinie 21:00 (GMT+1)

Ceny aktywów, podlegających opcjom One-Touch, są wyznaczane codziennie o godzinie 17:00 (GMT+1) i porównywane z ceną docelową odpowiedniej opcji One-Touch. Jeśli cena docelowa zostaje osiągnięta, opcja wygasa z końcem tygodnia, a inwestor otrzymuje ustalony przy otwieraniu pozycji zwrot. Jeśli cena nie zostaje osiągnięta, opcja wygasa niepomyślnie.

Warunki i zasady opcji One-Touch stanowią dodatek do istniejących warunków korzystania podanych na stronie naszej platformie i w żaden sposób im nie ujmują, ani też nie zastępują ich w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie.

Wzór na obliczanie aktualnej ceny opcji One-Touch wygląda następująco:

Cena aktualna = (Ask + Bid) /2