Všeobecné podmínky prémií

Jakékoliv prémie nebo výhody poskytované ze strany společnosti eXbino klientovi se budou řídit jejími podmínkami a směrnicemi.

Za žádných okolností nesmí docházet k zneužívání žádného druhu obchodování. V opačném případě může Exbino zrušit prémii nebo jakékoliv nabídnuté výhody.

eXbino si vyhrazuje právo zrušit prémii nebo jakékoliv nabízené výhody, pokud došlo k nedodržení podmínek používání. Toto může znamenat učinění opatření bez předchozího upozornění.

Prémiové a další propagační akce mohou být změněny nebo zrušeny bez předchozího upozornění.

Prémiové a další propagační akce jsou na omezenou dobu pro každého registrovaného uživatele.

Prémie a výhody lze uplatnit pouze při dosažení objemu obchodování v třicetinásobku objemu hodnoty prémie. Při jakémkoliv nižším objemu obchodování nelze za žádných okolností žádnou hodnotu uplatnit a může být vrácena společnosti Exbino.

V případě požadavku na výběr buď celého vkladu nebo jeho části bez splnění podmínek uplatnění, dojde k uplatnění následujících opatření:

Prémie nebo jiné výhody budou okamžitě zrušeny V případě, že k výběru peněz došlo z obchodovacího účtu, další uskutečněné obchodování způsobí následující úkony:

i. Jakékoliv ztráty jdou k tíži klienta (držitele účtu);

ii. Jakékoliv zisky budou odečteny ze zůstatku účtu klienta.

*eXbino si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění
Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo nejasnosti, obraťte se na svého správce účtu nebo pište na e-mail: support(@)exbino.com