Směrnice o ochraně osobních údajů

Společnost Seymour BV (dále jako „Poskytovatel“) vydává tuto Směrnici o ochraně osobních údajů jako informaci o svých zásadách a postupech ve vztahu ke sběru, využívání a poskytování osobních údajů, které obdrží při navštívení webových stránek na adrese www.Exbino.com (dále jako „web“) a při využití jakýchkoliv služeb Poskytovatele dostupných na tomto webu (dále jako „služby“).
Směrnice může být příležitostně doplňována nebo aktualizována. Pokud Poskytovatel provede v této směrnici nějaké zásadní změny, bude na jeho webových stránkách a v této směrnici zveřejněno upozornění na takové změny. Doporučujeme vám tuto směrnici pravidelně kontrolovat z hlediska možných změn.
Tato směrnice je nedílnou součástí Všeobecných podmínek webu a služeb Poskytovatele (dále jako „podmínky“).

1. Sběr údajů

Údaje, které umožňují určit totožnost osob.
V průběhu využívání služeb Poskytovatele vás žádáme o poskytování jistých osobních údajů, které mohou vést k určení vaší totožnosti, vašemu kontaktování a slouží k správě vašeho účtu (dále jako „osobní údaje“). Tyto údaje dále slouží k přístupu k jistým chráněným částem webu a služeb Poskytovatele. Mezi osobní údaje může například patřit vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje platební karty a bankovního účtu. Dále Poskytovatel udržuje údaje o vašem obchodování a sleduje i zaznamenává veškerou vaši komunikaci s ním nebo její část. Poskytovatel také může využívat na svém webu odkazy ve tvaru, který mu umožňuje sledovat, zda byly odkazy použity.
Údaje, které neumožňují určit totožnost osob.
Při navštívení webu nebo využívání služeb Poskytovatele jsou sbírány následující údaje:
Údaje, které odesílá prohlížeč při navštívení webových stránek nebo internetové služby („data protokolů“). Taková data protokolů mohou zahrnovat adresu IP vašeho počítače, typ prohlížeče, adresu webové stránky, z které došlo k přesměrování na web Poskytovatele, a informace, které hledáte na webu a při využívání služeb Poskytovatele. Pokud využíváte služby Poskytovatele z mobilního zařízení, může Poskytovatel dále sbírat identifikátor Push ID v závislosti na označení souhlasu v mobilní aplikaci a také identifikátor Mobile IP.
Jako na mnoha jiných webových stránkách jsou ke sběru údajů využívány soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který je přenesen ze serveru na pevný disk počítače uživatele za účelem uložení záznamů, které může server zpětně číst. Poskytovatel požívá trvalé soubory cookie k uložení vašeho uživatelského jména a přihlašovacího hesla za účelem budoucích přihlašování k webu Poskytovatele. Dále Poskytovatel používá soubory cookie k identifikaci relace, které umožňují používání jistých funkcí služeb Poskytovatele a které dovolují lépe pochopit, jakým způsobem uživatel služby využívá, sledování pohybu po webových stránkách Poskytovatele a souhrnného využívání služeb Poskytovatele. V prohlížeči webových stránek lze ukládání souborů cookie vypnout nebo nastavit na upozorňování před přijetím konkrétního souboru cookie z navštívených webových stránek. Pokud není ukládání souborů cookie umožněno, může být znemožněno využívání některých částí webu Poskytovatele nebo některých funkcí služeb Poskytovatele.
Na webu Poskytovatele je využívána služba Google Analytics k provádění statistického rozboru návštěvnosti od společnosti Google Inc. (dále jako „Google“). Služba Google Analytics slouží k získání údajů o využívání webu Poskytovatele. Údaje získané o využívání webu Poskytovatele (včetně adresy IP) pomocí souborů cookie mohou být přenášeny a ukládány na servery společnosti Google ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto údaje k vyhodnocení využívání webových stránek, sestavování výkazů o činnostech na webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb ve vztahu k činnostem na webu a využívání internetu. Společnost Google může také tyto údaje přenášet na třetí strany, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany údaje pro společnost Google zpracovávají. Ukládání souborů cookie můžete odmítnout pomocí příslušného nastavení prohlížeče, ale pokud tak učiníte nemusí být k dispozici všechny funkce webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.
Webové stránky třetích stran
Tato směrnice platí pouze na služby Poskytovatele. Poskytovatel nemá žádný vliv na jiné weby, aplikace a služby, které poskytují informace, ani na grafické či jiné inzeráty a reklamy nebo odkazy umístěné na webu nebo v rámci služeb Poskytovatele. Tyto jiné webové stránky, aplikace a služby mohou na počítač uživatele ukládat své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, sbírat údaje nebo od vás požadovat osobní údaje podle zásad ochrany osobních údajů takové třetí strany. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů a jiné podmínky pro webové, stránky, aplikace a služby takových třetích stran ještě před tím, než je začnete využívat.

2. Jak údaje používáme

Osobní údaje jsou využívány k následujícím účelům:
(i) poskytování služeb,
(ii) správa používání služeb Poskytovatele a případných účtů u Poskytovatele,
(iii) přizpůsobení uživateli,
(iv) poskytování provozních oznámení,
(v) poskytovaní dalších informací a nabídek Poskytovatele, o kterých se Poskytovatel domnívá, že by pro vás mohly být užitečné nebo zajímavé, například věstníky, marketingové nebo propagační materiály,
(vi) ve prospěch a podle pokynů třetí strany, například reklamních partnerů,
(vii) vymáhání podmínek Poskytovatele, (viii) řešení jakýchkoliv sporů mezi uživateli webu nebo služeb navzájem, případně mezi uživateli a Poskytovatelem a (ix) kontaktování uživatelů za účelem získání zpětné vazby o webu a službách Poskytovatele. Pokud se kdykoliv rozhodnete již taková oznámení, údaje nebo nabídky nepřijímat, postupujte podle pokynů k odhlášení, které jsou součástí sdělení.
Informace, které nejsou osobními údaji, využívá Poskytovatel k výše uvedeným účelům a dále také (i) ke sledování a analyzování využívání webu a služeb Poskytovatele a k technické správě webu a služeb Poskytovatele, (ii) k zdokonalování webu a služeb Poskytovatele, (iii) k vytváření a odvozování užitečných údajů a informací týkajících se zájmů, vlastností, a chování uživatelů při využívání webu a služeb Poskytovatele a (iv) k ověřování toho, že uživatelé služeb Poskytovatele splňují potřebná kritéria pro zpracování jejich požadavků.
Dále ve vztahu jak k osobním údajům, tak jiným informacím:
Souhrnné údaje a údaje, které neumožňují určování totožnosti. Kumulované informace, včetně dotazů a nabídek vytvořených na základě vašeho využívání služeb Poskytovatele, mezi které patří údaje neumožňující určení totožnosti a data protokolů, můžeme sdílet s třetími stranami za účely oborových analýz, demografických studií nebo za jinými komerčními účely a k poskytování cílené reklamy o jiném zboží a službách. Žádné kumulované informace sdílené v těchto souvislostech nebudou obsahovat osobní údaje.
Spojené údaje Poskytovatel může spojit jisté osobní údaje s neosobními údaji za účelem vytváření informačních balíčků a služeb, které jsou lépe přizpůsobeny zájmům a preferencím uživatele. Mezi jinými věcmi, propojením těchto údajů může Poskytovatel obecně zdokonalovat a přizpůsobovat web a služby Poskytovatele. Pokud Poskytovatel spojí nebo propojí jakékoliv osobní údaje, s výslednými údaji bude zacházeno jako s osobními údaji podle této směrnice.
Poskytovatelé služeb K usnadnění poskytování služeb, jejich samotnému poskytování jménem Poskytovatele a k poskytování služeb souvisejících se správou služeb nebo webu Poskytovatele (včetně údržby, provozování služeb správy databází, analyzování webu, zpracování plateb a administrativy, ale bez omezení na tyto) může Poskytovatel využívat třetí strany. Takové třetí strany mají přístup k osobním údajům uživatelů pouze za účelem provádění určených úloh ve prospěch Poskytovatele se závazkem dodržovat tuto směrnici.
Dodržování zákonů a vymáhání zákona Poskytovatel spolupracuje s vládními orgány a orgány na vymáhání zákona i soukromými stranami při vymáhání a dodržování zákona. Poskytovatel dává k dispozici jakékoliv osobní informace vládním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo soukromým stranám výhradně podle vlastního uvážení co je nezbytné nebo vhodné v reakci na žaloby a soudní řízení (včetně úředních předvolání, ale bez omezení na ně), k ochraně svého majetku a práv nebo majetku a práv třetích osob, k ochraně bezpečnosti veřejnosti nebo jakékoliv osoby a k prevenci nebo zastavení jakékoliv činnosti, kterou může Poskytovatel považovat za nelegální, neetickou, nevhodnou nebo žalovatelnou či za riziko nelegálnosti, neetičnosti, nevhodnosti nebo žalovatelnosti.
Převod podniku Poskytovatel může prodat, převést nebo jinak sdílet některé nebo všechny ze svých aktiv, kromě jiného včetně osobních údajů a dat protokolů, ve spojitostí s fúzí, akvizicí, reorganizací nebo prodejem všech nebo převážné části svých akcií nebo aktiv nebo v případě úpadku.
Dále může Poskytovatel vydat další pomocná oznámení o ochraně osobních údajů ve vztahu ke konkrétním službám.

3. Změny nebo odstranění osobních údajů

Uživatelé mohou kontrolovat, aktualizovat, opravovat a odstraňovat své osobní údaje, pokud jejich ponechání nevyžaduje zákon nebo legitimní obchodní důvody. Pokud uživatel všechny takové údaje zcela odstraní, účet může být deaktivován.
Dále může Poskytovatel odstranit jakékoliv údaje, které uživatel poskytl nebo s ním souvisí, podle aktuálně platných směrnic Poskytovatele.

4. Zabezpečení

Poskytovatel dbá na ochranu osobních údajů. Uplatňuje řadu různých opatření určených k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem a vyzrazením. Avšak Poskytovatel neslibuje, že osobní údaje nebo soukromá komunikace bude ochráněna před neoprávněným vyzrazením nebo využitím.
Pokud obdržíte e-mail s žádostí o aktualizaci svých osobních údajl, neodpovídejte na něj a oznamte to na e-mailovou adresu [email protected].

5. Mezinárodní zpracování a přenos

Osobní údaje mohou být zpracovány, ukládány nebo přenášeny mimo stát uživatele, kde zákony na ochranu osobních údajů nemusí být tak přísné jako zákony ve vaší jurisdikci.

6. Kontaktování Poskytovatele

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů ohledně této směrnice se na nás obracejte na e-mailové adrese [email protected].