Wybierz język:

Słownik

A B D F H I L O S T
O

Opcja

jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrument pochodny to znaczy taki, którego cena zależy od instrumentu bazowego. W przypadku rynku walutowego instrumentem bazowym jest kurs walutowy.

Opcje binarne

(nazywane również opcjami cyfrowymi) jeden z najszybciej rozwijających się instrumentów finansowych na świecie dający możliwość inwestowania w waluty, towary, akcje oraz indeksy giełdowe. Dokonując transakcji na opcjach binarnych określa się wzrost lub spadek opcji ustalając ramy czasowe inwestycji.

Opcje One Touch

rodzaj opcji binarnych, za których pomocą inwestor określa, czy cena typowanego aktywa osiągnie zakładany poziom przed upływem czasu jej zakończenia.

Out of the money

termin, który oznacza, że dana opcja zakończyła się niepowodzeniem dla inwestora. Określa wartość aktualnej ceny opcji wobec ceny jej wykonania.

Inwestujesz mobilnie?

Pobierz darmową aplikację eXbino z App Store lub Google Store

Download exbino trading app from App Store Download exbino trading app from Google Play