Wybierz język:

Słownik

A B D F H I L O S T
H

Hedge (hedging)

transakcja, której celem jest zabezpieczenie wartości aktywu lub zobowiązania wobec wahań kursu walutowego.

High (w górę)

opcja dająca prawom=, ale nie obowiązek zakupu instrumentu finansowego po określonej cenie.

Inwestujesz mobilnie?

Pobierz darmową aplikację eXbino z App Store lub Google Store

Download exbino trading app from App Store Download exbino trading app from Google Play