Wybierz język:

Słownik

A B D F H I L O S T
F

Futures

kontrakt terminowy, umowa kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Wszystkie kontrakty Futures są notowane na giełdach, które ściśle określają warunki handlu danymi kontraktami. Zawierając kontrakt terminowy inwestor nie opłaca całej jego wartości, lecz wnosi depozyt zabezpieczający stanowiący określony ułamek jego wartości.

Inwestujesz mobilnie?

Pobierz darmową aplikację eXbino z App Store lub Google Store

Download exbino trading app from App Store Download exbino trading app from Google Play