Wybierz język:

Słownik

A B D F H I L O S T
D

Depozyt zabezpieczający

wielkość kapitału wymagana do zajęcia i utrzymywania pozycji na rachunku. Depozyt jest tylko zabezpieczeniem, stanowiącym ułamek wartości nominału transakcji (nie należy go traktować jako koszt transakcyjny – po zamknięciu transakcji wartość depozytu jest ponownie udostępniona do kolejnych transakcji).

Inwestujesz mobilnie?

Pobierz darmową aplikację eXbino z App Store lub Google Store

Download exbino trading app from App Store Download exbino trading app from Google Play