Wybierz język:

Słownik

A B D F H I L O S T
A

ASK

cena po której inwestor dokonuje transakcji kupna. Np. w kwotowaniu pary walutowej EUR/USD 1,3650 / 1,3652, druga cena (1,3652) jest ceną kupna.

At-the-money (ATM)

dotyczy opcji call i put, których cena wykonania (strike price) jest równa obecnej cenie instrumentu bazowego .

Inwestujesz mobilnie?

Pobierz darmową aplikację eXbino z App Store lub Google Store

Download exbino trading app from App Store Download exbino trading app from Google Play