Regulamin dodatkowego depozytu i bonusów

Wszelkie bonusy i darmowe depozyty podlegają warunkom i regulacjom ustanowionym przez eXbino.
Każda próba oszustwa, manipulacji, wymuszenia zapłaty typu chargeback, lub innych form nieuczciwych praktyk obliczonych na osiągnięcie nieuprawnionych korzyści finansowych, poskutkuje unieważnieniem konta i konfiskatą wszelkich zysków.

Warunki przyznawania dodatkowego depozytu mogą ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia.
Wszelkie bonusy i promocje przyznawane są indywidualnie dla każdego klienta i trwają przez określony czas.
Wszelkie bonusy i dodatkowe depozyty podlegają wypłacie jedynie po osiągnięciu wymogu 30-krotnego obrotu kwotą przyznanego bonusu.
Do wymaganego obrotu nie wlicza się obrotu z instrumentów: forex, social trading oraz na opcji drabinowych.

W wypadku próby wypłaty całości lub części bonusu przed wypełnieniem wymaganych wymogów, eXbino podejmuje następujące kroki:
– bonus/dodatkowy depozyt zostanie natychmiastowo odjęty z konta klienta
– wszelkie nietrafne inwestycyjne obciążają konto klienta
– wszelkie zyski zostaną odjęte z konta klienta

eXbino zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego pisemnego powiadomienia.
W wypadku pytań i/lub wątpliwości, proszę skontaktować się ze swoim Account Managerem albo wysłać email na: support(@)exbino.com