Pravidla stanovování cen

Hodnota každého podkladového aktiva na světě je určena vždy pomocí 2 cen. První z nich je cena, kterou je někdo ochoten za aktivum zaplatit (běžně známá jako tzv. Bid cena). Druhá cena je taková, kterou je někdo ochoten za aktivum zaplatit (běžně známá jako tzv. Ask cena).

Obě tyto ceny jsou zobrazeny na naší platformě hned pod grafem s aktuální cenou aktiva.

Ke stanovování ceny měnových párů, komodit a akcií při otevření a zavření používáme data od Leverate, výpočet vypadá následovně: cena při otevření, anebo cena při zavření = (Ask cena + Bid cena) / 2

Bid cena: Poslední známá cena při otevření, anebo zavření opce, na základě které může být podle Leverate podkladové aktivum prodáno.

Ask cena: Poslední známá cena při otevření, anebo zavření opce, na základě které může být podle Leverate podkladové aktivum koupeno.

Žádný obchodník nemůže obchodovat indexy přímým způsobem, protože jsou skládány z několika podkladových aktiv. Při otevření, anebo zavření pozice je cena u indexů propočítána na základě individuálních podkladových aktiv, z kterých se index skládá.

eXbino zjednodušilo, jak je rozdíl mezi bid a ask cenou zobrazen: naše platforma totiž zobrazuje tzv. prostřední cenu, která je propočítána podle následujícího vzorce:

Prostřední cena = (Bid cena + Ask cena) / 2

Speciální případ: One Touch Opce

One-Touch opce s expirační dobou jednoho týdne mohou být otevřeny pouze mimo klasické obchodní hodiny, tedy až od Soboty 13:00 (GMT+1) do neděle 21:00 (GMT+1).

U One-Touch opcí jsou ceny podkladových aktiv měřeny každý den v 17:00 (GMT+1) a jsou porovnávány s cílovou cenou odpovídající One-Touch opce. Pokud aktivum dosáhne cílovou cenu, tak opce expiruje na konci týdne a obchodník obdrží předem určený zisk. V případě, že aktivum tuto cílovou cenu nedosáhne, tak opce expiruje jako ztrátová investice bez nároku na zisk.

One-Touch podmínky jsou doplňkem k již stávajícím eXbino podmínkám, které tímto nejsou žádným způsobem nikterak narušeny, anebo nahrazeny.

Vzorec pro vypočítání aktuální ceny One-Touch opcí na eXbino platformě je následující:

Aktuální cena= (Ask cena + Bid cena) /2