Pokročilé funkce navíc

Pokud vaše opce je jedním z následujících typů, tak budete mít možnost pracovat již s otevřenými pozicimi třemi různými způsoby.

  • Binární opce (klasické)
  • Páry
  • Dlouhodobé opce
  • 60 sekundové opce

Následující úpravy jsou k dispozici v přehledu pozic, které jsou v současné době otevřeny:

1. Odprodej

Tato funkce vám dává možnost prodat vaši opci před dosažením její expirační doby. Tato možnost je k dispozici do 15 minut před jejím vypršení – a to, jak u klasických opcích, tak i u párových opcích. U 60 sekundových opcích pak lze tuto funkci využít kdykoliv, když je pozice otevřená.
Pokud klepnete na tlačítko prodat, tak se automaticky prodá aktuální otevřená pozice. Následně se vám zobrazí cena, která je k vidění na tři sekundy. Tato cena je nabídka brokera, za kterou je ochoten opci od vás odkoupit. Během této doby musíte potvrdit, že opravdu chcete opci odprodat. Pokud nejste spokojeni s nabízenou cenou, tak tato možnost po 3s zmizí a vaše pozice zůstane otevřená.
Upozorňujeme, že za určitých okolností nemusí být funkce odprodeje k dispozici, to většinou nastává, pokud je rozdíl mezi aktuální cenou a cenou vstupní až příliš veliký. U některých podkladových aktiv, funkce odprodeje rovněž nemusí být k dispozici.

2. Zdvojnásobení

Funkce zdvojnásobení, nebo také “double up” vede k otevření nové opce se stejnou investicí, stejnou expixpirací a se stejným podkladovým aktivem. Rozdíl mezi prvním otevřeným obchodem a novým druhým otevřeným obchodem je, že nová opce je otevřena s a aktuální cenou, která ja na trhu. Při využití této funkce otevíráte novou pozici, takže váš originální prvotní obchod nebude nikterak ovlivněn.
Upozornujeme, že tato funkce je dostupná pouze pro tyto druhy binárních opcích: Binární opce (klasické), párové opce, dlouhodobé opce (omezeně), a to pouze omezenou dobu předtím, než opce expiruje.

3. Prodloužení

Funkce prodloužení “rollover” zvýší expirační dobu u otevřené pozice na další dostupnou expiraci. Tímto způsobem můžete získat více času, abyste vytvořili správnou předpověd směru.
Funkce Prodloužení je k dispozici pouze za určitých podmínek:
Aktuální cena na trhu musí svítit červeně, protože váš obchod nyní “prohrává”.
Váš zvolený čas expirací nesmí být stanoven na poslední expirační doby před uzavřením burzy aktuálního obchodního dne, protože žádné následne opce pro tento obchodní den již nebudou dostupné.
Zvývající čas u vaší expirací musí být větší než 15 minut.
Mějte prosím na paměti, že za použití funkce prodloužení zaplatíte 30% navíc z vaší investice. Pokud tedy vaše počáteční investice byla €25.00, tak při použití funkce prodloužení pak celkově zaplatíte €32.50. Návratnost z obchodu ovšem zůstane stejná jako při jeho vytváření. Funkce prodloužení je možné na jednu opci použít pouze jednou.