Podmínky popužívání webových stránek

Obchodní známky a práva k duševnímu vlastnictví

Společnost Seymour Marketing Ltd je držitelem autorských práv na stránky zobrazené na těchto webových stránkách a na zde obsažené informace a materiály i na jejich uspořádání, pokud není uvedeno jinak. Společnost Seymour Marketing Ltd je výhradním držitelem práv nebo koncese na používání, případně jakékoliv jiné koncese, na všechny možné obchodní názvy a ochranné známky obsažené nebo zobrazené na těchto webových stránkách.

Výměna informací a materiálů

Veškeré informace a materiály obsažené na webových stránkách společnosti Seymour Marketing Ltd a veškeré zde uvedené termíny, podmínky, předpoklady a popisy podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Omezené ručení

Společnost Seymour Marketing Ltd neposkytuje žádné záruky na přesnost, vhodnost ani úplnost informací a materiálů obsažených na jejích webových stránkách a v tomto ohledu výslovně odmítá jakákoliv ručení na jakékoliv chyby nebo opomenutí. Společnost Seymour Marketing Ltd neposkytuje ve spojitosti s takto uvedenými informacemi a materiály žádné záruky žádného druhu, nepřímo, přímo ani ze zákona, včetně například záruk na neporušení práv třetích stran, vlastnického práva, obchodovatelnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a absenci škodlivých počítačových programů.
Používání hyperodkazů na další internetové zdroje je na riziko uživatele; společnost Seymour Marketing Ltd nemá pod kontrolou, neprošetřuje, neověřuje, nesleduje a nepotvrzuje obsah, přesnost, vyjádřené názory ani další odkazy na takových odkazech.
Společnost Seymour Marketing Ltd neručí za (a) žádné škody, ztráty ani výdaje, které vzniknou ve spojitosti s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním, případně nemožností je použít, ze strany jakékoliv osoby nebo ve spojitosti s nemožností provést příkaz, chybou, opominutím, přerušením, závadou, zpožděním provozu nebo přenosu, škodlivými počítačovými programy, poruchou v komunikaci, na lince nebo v systému, a to i v případě, že společnost Seymour Marketing Ltd nebo její zástupci byli o možnosti takových škod, ztrát a nákladů informováni, za (b) chyby nebo nepřesnosti ve zpracování přenosu dat a příkazů k obchodování s binárními opcemi nebo jakýchkoliv pokynů od klienta či návštěvníka webových stránek, rušení, podvodné zneužití cizí totožnosti, vyzrazení tajného přístupového kódu, chybné zaznamenání nebo přenos zprávy nebo poruchu systému v důsledku zásahu vyšší moci nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který není způsoben porušením výše uvedeného ze strany Seymour Marketing Ltd.
Společnost Seymour Marketing Ltd neručí za žádné škody, ke kterým může dojít na hardwaru nebo softwaru uživatele v důsledku používání nebo prohlížení těchto webových stránek nebo propojením těchto webových stránek s jinými webovými stránkami a internetovými zdroji přes hyperodkazy.

Zamýšlení uživatelé

Tyto webové stránky nejsou určeny pro žádné osoby ani subjekty v žádné jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo používání bylo v rozporu s místními zákony či předpisy.

Soubory cookie

Při používání našeho softwaru nám je ve spojitosti s přístupem uživatele na naše webové stránky umožněno používat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které často obsahují jedinečné identifikační číslo nebo jinou hodnotu, a které se ukládají na pevný disk počítače uživatele v důsledku používání tohoto obchodovacího softwaru a prohlížení těchto webových stránek. Účelem těchto informací je poskytovat uživateli relevantnější a efektivnější funkčnost webových stránek včetně jejich zobrazení podle vlastních potřeb a preferencí. Soubory cookie jsou využívány na mnoha webových stránkách po celém internetu a uživatel si může zvolit, zda a jak tyto soubory přijme změnou v nastaveních svého prohlížeče webových stránek. Dále používají soubory cookie na našich webových stránkách někteří naši obchodní partneři (například inzerenti). K těmto souborům cookie nemáme žádný přístup ani kontrolu nad nimi.
Soubory cookie neobsahují údaje k určení totožnosti osob a ani nejsou používány k určování totožnosti uživatele. Ukládání souborů cookie lze ve webovém prohlížeči zakázat. V takovém případě však nemusí být možné přistupovat k některým částem těchto webových stránek, obzvláště k jejich zabezpečeným částem.
Další informace o souborech cookie a jak je vypnout najdete na webové adrese www.allaboutcookies.org.

Odkazy třetích stran

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky provozované jinými stranami. Takové odkazy poskytujeme k užitku uživatele, ale nekontrolujeme, neřídíme ani nesledujeme zásady ochrany osobních údajů ani jiné postupy webových stránek provozovaných někým jiným. Neneseme zodpovědnost za funkčnost webových stránek provozovaných třetími stranami ani za jejich obchodní vztah s uživatelem.

Osobní údaje

Jakékoliv osobní údaje získané společností Seymour Marketing Ltd přes tyto webové stránky budou zpracovány podle Zákona na ochranu osobních údajů (138(1)/2001) v aktuálním znění.
Já, uživatel těchto webových stránek, tímto souhlasím, že:
(i) Společnost Seymour Marketing Ltd má právo zpracovávat osobní údaje za účelem podpory, propagace a uskutečňování našich vztahů;
(ii) Společnost Seymour Marketing Ltd nesdělí ani jinak neposkytne takové osobní údaje žádné třetí straně, pokud: (1) se nejedná o společnost, které Seymour Marketing Ltd částečně nebo úplně svěřila samotné zpracování takových údajů v souladu se zákonem, (2) takové sdělení nebo poskytnutí není vyžadováno zákonem nebo rozhodnutím soudu a (3) nejsem klientem takové třetí strany podle Zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují i na mě;
(iii) Pokud nedám výslovně jiné pokyny, společnost Seymour Marketing Ltd bude mít právo používat takové osobní údaje, s výjimkou citlivých osobních údajů, za účelem propagace svých finančních produktů nebo jiných produktů či služeb poskytovaných jinými přidruženými společnostmi;
(iv) Jsem si vědom(a), že mám kdykoliv nárok aktualizovat nebo odmítnout jakékoliv další zpracování svých osobních údajů podle článků 12 a 13 zákona číslo 138 (1)/2001 v aktuálním znění;
(v) Výše uvedené platí jak pro současné klienty společnosti Seymour Marketing Ltd, tak na žadatele o jakoukoliv službu bez ohledu na to, zda bude jejich žádost přijata nebo odmítnuta. Na klienty společnosti Seymour Marketing Ltd se také vztahují Zásady ochrany osobních údajů.

Uplatněné právo

Používáním webových stránek společnosti Seymour Marketing Ltd a jakýchkoliv s nimi propojených stránek souhlasím, že jsem vázán(a) výše uvedenými podmínkami.