Doradca strategiczny

Doradca strategiczny eXbinoNasz Doradca Strategiczny korzysta z jednego z trzech wskaźników ekonomicznych jako podstawę swoich działań. Przedstawiamy go na platformie jako „magiczną różdżkę”, jednak Doradca Strategiczny nie ma nic wspólnego z magią. To ekonomia w najczystszej, matematycznej postaci, użyta na naszej platformie w sposób, który pozwoli Ci zarobić więcej i szybciej. Chcesz wiedzieć jak to działa? Poniżej prezentujemy krótki opis działania wybranego wskaźnika. Wszystko co musisz zrobić, by wykorzystać możliwości Doradcy Strategicznego, to wybranie jednego z trzech wskaźników, w oparciu o który Doradca ma dla Ciebie działać. Możesz również sprawdzić wszystkie trzy i wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Indeks siły względnej (RSI)

Jest to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów. Nie jest to jednak, jak wskazuje nazwa, typowy miernik siły względnej. Jak klasyczny oscylator zyskuje wartości w przedziale 0 -100. Wskaźnik ten identyfikuje stany wykupienia oraz wyprzedania rynku poprzez porównanie ostatnich wzrostów wartości aktywa do strat, w oparciu o średnią wyciągniętą z poprzednich zamknięć.

Podstawowa zasada wykorzystania tego wskaźnika opiera się na poszukiwaniu dywergencji względem wykresu ceny. Wskaźnik ten oscyluje wokół linii środkowej o wartości 50. Gdy przekracza on linię 30 od dołu, daje nam to sygnał do kupna. Gdy przekracza linię 70 od góry – jest to sygnał do sprzedaży. RSI jest bardzo przydatny również przy stosowaniu klasycznych metod analizy technicznej – wyznaczania trendów czy wskazywania formacji cenowych.

Zidentyfikowanie dywergencji lub konwergencji przy użyciu RSI jest przydatne szczególnie w wypadku opcji binarnych. Dywergencja następuje w chwili gdy skrajne wartości na wykresie i wskaźnik nie pokrywają się – wskazuje to na zmianę trendu. Konwergencja wskazuje kontynuację siły pędu i występuje, gdy skrajne wartości na wykresie oraz wskaźnik pokrywają się.

Średnie ruchome (Moving average)

Średnie ruchome są przydatne do identyfikowania trendów, zwrotów i rozpędu ceny, jak również wyznaczania poziomów wsparcia i oporu.
Różne przedziały czasowe służą do tworzenia średnich i dają wgląd w rozmaite typy tzw. rozpędu ceny (momentum). Momentum krótkoterminowe wyznacza się przy użyciu średniej ruchomej o długości 20 lub mniej okresów. Średnie ruchome stworzone z uwzględnieniem 20 do 100 okresów jest używane dla określenia momentum średniej długości, natomiast uwzględnienie 100 i więcej okresów daje nam długoterminową średnią ruchomą.

Bardzo pewną metodą do wyznaczenia siły i kierunku momentum aktywa jest naniesienie średnich ruchomych (zwykle 20, 100 i 200 okresów) na wykres i analiza ich wzajemnych odniesień. Krótkoterminowe zmiany ceny są wskazywane przez punkty odchylenia w krótkoterminowej średniej ruchomej (20 okresów). Średnio- i długoterminowe trendy są wskazywane przez średnią ruchomą 20 okresów przecinającą się z długoterminowymi średnimi (100 do 200 okresów).

Wstęgi Bollingera (Bollinger bands)

Wstęgi Bollingera to wskaźnik ruchomości, dostarczający doskonałych sygnałów w chwili, gdy rynek doznaje nadwyżki kupna lub sprzedaży.

Wstęgi wskazują fluktuację cen między górną i dolną, zarysowując poziom nadmiernego kupna w górnym zakresie oraz nadwyżkę sprzedaży w dolnym. Za każdym razem, gdy świeca na wykresie dotknie wstęgi, spadają szanse na to, że cena (kurs) aktywa będzie kontynuował istniejący trend – odpowiednio: wzrostowy i spadkowy. Stąd właśnie niektórzy czekają, aż więcej niż jedna świeca dotknie poziomu wyznaczonego przez wstęgę i dopiero wówczas otwierają pozycję, inni natomiast czekają aż poziom wskazany przez wstęgę zostanie jeszcze bardziej przebity.

Większość wstęg Bollingera wyliczanych jest jako dwa standardowe odchylenia poniżej i powyżej na podstawie okresu 20 minut średniej ruchomej ceny aktywa. Ponadto, ruchomość zwiększa się wraz poszerzaniem wstęg, zmniejsza jednak w chwili gdy się zwężają, co również wskazuje na przewidywany w odpowiednim kierunku ruch.